12 czerwca 2023

NAGRODA POMORSKA GRYF GOSPODARCZY 2023

_poziom_1920x1080

 

Gryf Gospodarczy to nagroda dla pomorskich firm, które wyznaczają nowe trendy i pożądane kierunki gospodarcze, przyczyniając się tym samym do rozwoju całego regionu. Innowacyjne rozwiązania, dbałość o klimat i lokalne środowisko, czy wysoka kultura organizacyjna to tylko niektóre z atutów, które są szczególnie doceniane przez kapitułę konkursową.

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić firmy, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego województwa, promują swoją działalnością Pomorskie na arenie krajowej i międzynarodowej oraz mogą być wzorem i inspiracją dla innych firm. Gryf Gospodarzy to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych.

W tym roku zachęcamy do udziału w nowej kategorii – Lider Zarządzania Różnorodnością. Poza standardowymi kategoriami jak eksport, inwestycje czy innowacje, chcemy także wyróżnić podmioty dbające o równościowe, włączające środowisko pracy, dostrzegające potencjał i wartość w zróżnicowaniu zespołu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2023 r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategorie

  • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
  • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brana będzie nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
  • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
  • Lider zarządzania różnorodnością – skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają i doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach oraz kreują środowisko otwarte na różnorodność, podejmując działania wspierające różnorodność i inkluzywność.
  • Pomorski start-up – skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością start-upa.
  • Lider rozwoju kompetencji – skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.
  • Lider zielonej transformacji – nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
  • Kapituła przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom – konkursie prowadzonym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, od kilku lat połączonym z konkursem o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Media i instytucje patronujące dodatkowo mogą przyznać jednemu z uczestników konkursu Gryfa Medialnego.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy (http://www.gryfgospodarczy.pl )

Zapraszamy również do obserwowania profili konkursu na LinkedIn i Facebooku.

 

Wyniki poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.

 

Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna z wiodących na świecie korporacji doradczych PwC, która przygotowuje rekomendacje dla kapituły konkursowej. Partnerami konkursu jest także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego – mBank SA, a także sponsora – Olivii Centre.