Rodo

Ochrona Danych Osobowych

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – znanym jako RODO, pragniemy przekazać Państwu informacje na temat ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Pomorski Regionalny Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-116), ul. Szara 32-33, dalej jako „Administrator”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym:  prfpk@prfpk.pl  , tel.: +48 58 320 34 05 lub listownie na adres siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych: Radosław Szczerski, kontakt e-mail: iod@prfpk.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z oferowanymi usługami są dostępne na poszczególnych stronach opisujących te usługi. Poniżej zamieszczamy dodatkowe klauzule informacyjne dostępne po kliknięciu: