3 stycznia 2022

UDZIAŁ PREZES ZARZĄDU PRFPK SP. Z O.O. W PRACY RADY GDYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

cons004

Prezes Zarządu PRFPK Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak już 10 rok współpracuje przy realizacji programów  Rady Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.