Polityka prywatności

Witamy serdecznie!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://prfpk.pl/, dalej jako „Strona”.

 

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 2. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-116), ul. Szara 32-33, dalej jako „Administrator” lub „My”.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: prfpk@prfpk.pl, tel.: +48 58 320 34 05 lub listownie na adres siedziby Administratora.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 6. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 

 1. PRZETWARZANIE DADNYCH OSOBOWYCH
 2. Formularz kontaktowy
 3. a) Cel i podstawa prawna

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza kontaktowego lub Formularza ofertowego będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz prowadzenie z Nim komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

 1. b) Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. c) Prawa Użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane za pomocą formularza kontaktowego ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: prfpk@prfpk.pl

 1. d) Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. e) Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

III. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Cele stosowania plików cookies

Strona wykorzystuje własne niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Stronie. Strona nie używa zewnętrznych plików cookies analitycznych, funkcjonalnych, reklamowych.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 1. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

 

 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Przeglądarka Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 2. Przeglądarka Mozilla FireFox:  https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.