Poręczenie standardowe

Podstawowym przedmiotem działalności Funduszu jest poręczanie kredytów i pożyczek udzielanych przez współpracujące z nami banki i instytucje finansowe firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poręczeniem mogą być objęte następujące produkty kredytowe:

  • kredyty obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności
  • kredyty inwestycyjne przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, zakup nieruchomości lub remont
  • pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej

Wartość jednostkowego poręczenia do 80% wartości zobowiązania (odpowiedzialność PRFPK z tytułu udzielonego poręczenia nie dotyczy odsetek i innych kosztów obsługi kredytu/pożyczki). Okres poręczenia do 96 miesięcy:

  • do 1 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach obrotowych i pożyczkach
  • do 1,3 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach inwestycyjnych

DOKUMENTY DO POBRANIA