Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych

cons001
cons032

AKTUALNOŚCI

PRFPK pewny partner w biznesie

Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Pomorza. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 10163 miejsc pracy na Pomorzu. W okresie działalności z naszego wsparcia skorzystało ponad 5313 pomorskich firm.

NASZA OFERTA

PORĘCZENIE STANDARDOWE

ZIELONE PORĘCZENIE

PORĘCZENIE 2020+

PORĘCZENIE REPO

PORĘCZENIE PRZETARGOWE

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO