+48 58 320 34 05

Zapytania ofertowe

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zgodności z RODO

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Formularz zapytania ofertowego w załączeniu.

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013