+48 58 320 34 05

Zapytania ofertowe

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Zapytanioe ofertowe na dostawę samochodu osobowego

Zapytanie ofertowe - zakupu i instalacja kamer

Zapytanie ofertowe - szkolenie z ochrony danych osobowych oraz nowych regulacji RODO

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia i prowadzenia konta firmowego na Facebook’u

zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zgodności z RODO

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Archiwum zapytań ofertowych
Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013