+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego.

W dniu 3 lutego 2017 roku, w Hotelu Faltom w Rumi odbyło się Spotkanie Noworoczne kluczowych Klientów oraz partnerów biznesowych Banku Rumia Spółdzielczego (BRS). Bank obchodził  jubileusz 20-lecia połączenia Banku Rumia Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Szemudzie.

Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, m.in.: Mieczysław Struk  Marszałek Województwa Pomorskiego, Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Redy, Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud, Jerzy Włudzik – Wójt Gminy Kosakowo,  Aleksandra Perz - Przewodnicząca Rady Gminy Szemud, Marcin Kopitzki – Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, Arkadiusz Kraszkiewicz - Skarbnik Miasta Wejherowa,  Celina Pałasz -Skarbnik Miasta Rumia,  Teresa Pustelnik - Skarbnik Gminy Szemud.

Partnerzy: m.in. Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. zo.o., Krajowy Związek Banków Spółdzielczych ,Kaszubski Związek Pracodawców.

Imprezę uświetniła obecność Prezesa Zarządu Banku Zrzeszającego SGB - Pana Ryszarda Lorka.

 

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013