+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Prace nad zmianą definicji MŚP - kwestionariusz dla MŚP

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

 

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE, poniżej udostępniamy Państwu link bezpośrednio do wersji polskiej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=dd8aa511-e933-4c05-a232-09a1b1c76b0d&surveylanguage=PL

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znaleźć można pod linkiem:

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

 

Zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013