Polityka Prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://prfpk.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarej 32-33, 80-116 Gdańsk (dalej jako PRFPK).
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: prfpk@prfpk.pl lub pod numerami tel.: +48 58 320-34-05 (06) oraz w siedzibie PRFPK.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@prfpk.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe przekazane na Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 3. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@prfpk.pl.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez PRFPK realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

V. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rejestracji, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen.

 

VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.prfpk.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

VII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
+48 58 320 34 05

PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. (NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY)

1. PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. (NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY)

 

UWAGA!

Poręczenie może ulec wydłużeniu o okres dodatkowej karencji w spłacie Kredytu oraz maksymalnie trzech dodatkowych miesięcy, jednak łącznie nie dłużej niż o 6 miesięcy, w przypadku zastosowania przez Instytucje Finansową dodatkowej karencji wobec Odbiorcy Wsparcia dotkniętego skutkami zagrożenia epidemią/stanem epidemii/stanem nadzwyczajnym.

 

Wsparcie z Instrumentu Finansowego PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. w formie Jednostkowych Poręczeń udzielanych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach relizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/3/2018/I/13 oraz PFR/3/2018/II/14, jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne, związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie województwa pomorskiego.

Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń

• Wartość Jednostkowego Poręczenia wynosi do 1 mln zł.
• Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać więcej niż jedno Jednostkowe Poręczenie, przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń nie może być wyższa niż 1 mln zł.
• Poręczenia bez ponoszenia kosztów prowizji.
• Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
• Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
• Wartość Jednostkowego Poręczenia maleje w czasie wraz ze spłatą kapitału Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem i w żadnym momencie trwania Jednostkowego Poręczenia jego wartość w stosunku do kwoty kapitału Kredytu pozostałej do spłaty, nie przekracza Stopy Jednostkowego Poręczenia.

 

Kredyty objęte Poręczeniami nie mogą być przeznaczone na:
• cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro, małego lub średniego przed-siębiorcy,
• spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym,
• spłatę zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT,
• finansowanie w całości lub w części wydatków planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
• finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
• finansowanie działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez produ-centa lub importera e-papierosów,
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
• finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
• finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
• finansowanie działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków pu-blicznych oraz z dostępu do Pomocy de minimis,
• inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.
• Jednostkowe Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia:
- Kredytów udzielanych ze środków publicznych,
- Kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia.

 

Odbiorcy ubiegający się o Jednostkowe Poręczenie spełniają łącznie następujące kryteria:
• są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.),
• są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną,
• prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze wojewódz-twa pomorskiego oraz mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego te-renie,
• nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
• nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich repre-zentacji,
• nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
• nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-pejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

 

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ Bank Gospodarstwa Krajowego
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego