+48 58 320 34 05

Poręczenia wadiów przetargowych

Wpłata wadium jest głównych elementem w procedurze przetargowej.

1. Poręczenia wadiów przetargowych

Wpłata wadium jest głównych elementem w procedurze przetargowej. Poręczenia wadiów udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych*, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

 

Pakiet wadialny

  • stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca
  • maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 mln PLN
  • ustalony na okres do 12 miesięcy

 

Jednostkowe poręczenie wadialne

  • udzielane są w ramach pakietu wadialnego na okres do 90 dni, stanowią równowartość 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZ
  • maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi 500 tys. PLN

 

*Na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może wnieść wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zmianami).

 

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013