+48 58 320 34 05

Poręczenia leasingów

PRFPK ułatwia uzyskanie leasingu, poprzez udzielenie poręczeń transakcji leasingowych. Poręczenie jest alternatywą dla tradycyjnych zabezpieczeń takich jak zastaw rejestrowy, czy przewłaszczenie. 

1. Poręczenia transakcji leasingowych

PRFPK ułatwia uzyskanie leasingu, poprzez udzielenie poręczeń transakcji leasingowych. Poręczenie jest alternatywą dla tradycyjnych zabezpieczeń takich jak zastaw rejestrowy, czy przewłaszczenie. Oferta dotyczy wszystkich dostępnych rodzajów leasingu: operacyjnego, finansowego, zwrotnego, a także wszystkich dostępnych przedmiotów leasingu.

 

W przypadku, gdy przedmiot leasingu jest trudno zbywalny, nietypowy, czy bardzo zindywidualizowany poręczenie może zdecydować o tym, że firma leasingowa podejmie się realizacji transakcji. Ponadto, poręczenie może zabezpieczyć wkład własny: pokrycie 15-30% wartości finansowania, co pozwala firmie uniknąć blokowania środków.

 

Poręczeniem w tym przypadku mogą zostać objęte zobowiązania leasingowe do max. 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość kupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji).

  • poręczenie może wynieść do 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość kupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji)
  • okres poręczenia do 66 miesięcy
  • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia wynosi 1 mln PLN
  • brak ograniczeń wartości finansowania i okresu leasingu
  • brak ograniczeń związanych z branżą lub przedmiotem finansowania

 

Współpracujące instytucje:

  • Pekao Leasing Sp. z o.o.
  • Millenium Leasing Sp. z o.o.
  • PKO Leasing S.A. 

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013