+48 58 320 34 05

Poręczenia kredytów i pożyczek

Podstawowym przedmiotem działalności Funduszu jest poręczanie kredytów i pożyczek udzielanych przez współpracujące z nami banki i instytucje finansowe firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

1. Poręczenia kredytów ze środków własnych

Poręczeniem mogą być objęte następujące produkty kredytowe:

 • kredyty obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności
 • kredyty inwestycyjne przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, zakup nieruchomości lub remont
 • pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej

Wartość jednostkowego poręczenia do 80% wartości zobowiązania (odpowiedzialność PRFPK z tytułu udzielonego poręczenia nie dotyczy odsetek i innych kosztów obsługi kredytu/pożyczki). Okres poręczenia do 96 miesięcy:

 • do 600 tys. PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach obrotowych i pożyczkach
 • do 700 tys. PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach inwestycyjnych

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania

2. Poręczenia kredytów w ramach Inicjatywy JEREMIE

Poręczeniem mogą być objęte następujące produkty kredytowe:

 

Kredyty inwestycyjne i rozwojowe przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP

 

Okres poręczenia do 60 miesięcy:

 • wartość jednostkowego poręczenia do 1 mln PLN 

Banki współpracujące w ramach inicjatywy JEREMIE:

 • Bank Rumia Spółdzielczy
 • Kaszubski Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Sztumie
 • Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
 • Bank Spółdzielczy w Tczewie
 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
 • Bank Spółdzielczy w Czersku
 • Bank Spółdzielczy w Ustce
 • Bank Spółdzielczy w Łebie
 • Bank Spółdzielczy w Pucku 
 • Bank Spółdzielczy w Gniewie
 • Bank Spółdzielczy w Koronowie
 • Bank Spółdzielczy w Krokowej
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy w Człuchowie
 • Bank Spółdzielczy w Stegnie
 • Bank Spółdzielczy w Bytowie
 • Bank Spółdzielczy w Prabutach
 • Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
 • Bank Spółdzielczy w Skórczu
 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
 • Bank Spółdzielczy w Więcborku
 • Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
 • SGB – Bank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • Bank PEKAO SA
 • Meritum Bank SA 
 • Getin Noble Bank SA
 • Bank Gospodarki Żywnościowej SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013