Polityka Prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://prfpk.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarej 32-33, 80-116 Gdańsk (dalej jako PRFPK).
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: prfpk@prfpk.pl lub pod numerami tel.: +48 58 320-34-05 (06) oraz w siedzibie PRFPK.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@prfpk.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe przekazane na Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 3. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@prfpk.pl.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez PRFPK realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

V. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rejestracji, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen.

 

VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.prfpk.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

VII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
+48 58 320 34 05

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Instrument finansowy „Poręczenie” skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

1. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

 

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

 

Wsparcie z Instrumentu Finansowego „Poręczenie” przyznawane jest w formie Jednostkowych Poręczeń, udzielanych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. we własnym imieniu i na własną rzecz, w celu zwiększenia dostępu Ostatecznych Odbiorców do źródeł finansowania realizowanych przez nich Inwestycji. Instrument finansowy „Poręczenie” skierowany jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

 

Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń

 

 • Wartość Jednostkowego Poręczenia wynosi do 1 mln zł.
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać więcej niż jedno Jednostkowe Poręczenie, przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń nie może być wyższa niż 1 mln zł.
 • Możliwość wydłużenia okresu trwania Jednostkowego Poręczenia o 6 miesięcy, w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19.
  Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczeniat nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
 • Wartość Jednostkowego Poręczenia maleje w czasie wraz ze spłatą kapitału Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem i w żadnym momencie trwania Jednostkowego Poręczenia jego wartość w stosunku do kwoty kapitału Kredytu pozostałej do spłaty, nie przekracza Stopy Jednostkowego Poręczenia.

 

Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania oraz udokumentowania Jednostkowego Poręczenia

 

 • Jednostkowe Poręczenie musi skutkować poprawą warunków na jakich Ostateczny Odbiorca otrzymuje Kredyt w stosunku do warunków na jakich by ten Kredyt otrzymał bez Jednostkowego Poręczenia lub w ogóle stanowić warunek udzielenia Kredytu. Poprawa warunków otrzymanego Kredytu musi dotyczyć:
  a) niższego oprocentowania Kredytu, lub
  b) niższego poziomu zabezpieczeń, lub
  c) wyższej kwoty Kredytu skutkującej wyższym udziałem tego Kredytu w finansowaniu Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy,
 • Wymagane jest potwierdzenie prawidłowości udzielenia każdego Jednostkowego Poręczenia, w tym potwierdzenie wykorzystania środków Kredytu zgodnie z celem określonym w Umowie oraz Umowie o udzielenie Poręczenia.

 

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

 

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa pomorskiego:

Cel 1 Poprawa potencjału konkurencyjnego;
Cel 2 Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
Cel 3 Zwiększenie produktywności;
Cel 4 Przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

 

Ww. cele realizowane są m.in. poprzez:

 

   1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

   2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

   3) modernizację środków produkcji;

   4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

   5) wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy;

   6) wykorzystanie 100% kapitału obrotowego na sfinansowanie kosztów bieżących pdziałalności gospodraczej, której sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.

 

Wykluczenia z finansowania

 

 1. Jednostkowe Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia:
  1) Kredytów udzielanych ze środków publicznych;
  2) Kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia;
  3) leasingu zwrotnego;
  4) leasingu, w ramach którego Instytucja Finansowa nie zobowiązała się do przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na Ostatecznego Odbiorcę najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu;
  5) leasingu, w ramach którego przedmiot leasingu został wydany Ostatecznemu Odbiorcy przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia.
 2. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem nie mogą być przeznaczone na:
  1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu Kredytu przez Instytucję Finansową zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
  4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5) spłatę zobowiązań publiczno - prawnych;
  6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celami Inwestycji, określonymi w części III powyżej;
  7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
  8) finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
  9) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie     Europejskiego Funduszu Społecznego;
  10) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
  12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu materiałów wybuchowych, broni i amunicji;
  14) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  15) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  16) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  17) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  18) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  19) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

 

Ograniczenia w finansowaniu

 

 • Kredyty, objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej Inwestycji do wysokości 10% wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy;
 • Kredyty, objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do osiągnięcia celów Inwestycji wskazanych w pkt IV. oraz jest zgodne z Wytycznymi EGESIF_14_0041-1 z dnia 27 marca 2015 r.

 

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Poręczeń

 

 • Jednostkowe Poręczenia udzielane są przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na zasadach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. nie pobiera od Ostatecznego Odbiorcy żadnych opłat związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowego Poręczenia. Powyższe nie dotyczy opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi podejmowanymi przez Fundusz.
 • Obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis realizowane jest zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b) albo c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, o którym mowa w pkt 1. powyżej;

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkowe Poręczenie muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1
  z 31.07.2014 r.),
 • Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • Są mikro albo małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia 651/2014,
  są osobami fizycznymi, albo osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
 • Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
 • Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

 

W ramach Instrumentu preferowane są Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej

 

 Termin realizacji umowy: od 30 września 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

 

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ Bank Gospodarstwa Krajowego
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego