+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”

Szanowni Państwo,   

    Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla

Instytucji Współpracujących:

"Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców".

Konkurs ma na celu przyczynić się do wspierania bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa

pomorskiego poprzez zwiększenie akcji kredytowej i poręczeniowej w sektorze MSP wspólnie z Instytucjami Współpracującymi.  

W konkursie przewidziane zostały bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs trwać będzie do 30 września 2017r.

Ponadto przewidziane są nagrody miesięczne dla "najskuteczniejszego doradcy".

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dołączyć do każdego złożonego wniosku o poręczenie.

Więcej informacji pod nr telefonu 58 320 34 05/06 

W załączeniu: regulamin konkursu oraz karta uczestnika.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013