+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

IV Giełda Produktów Finansowych w Gdańsku

Instrument finansowy "Poręczenie" w ramach projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

 

15 marca 2018 roku w hotelu Puro w Gdańsku, odbyła się IV Giełda Produktów Finansowych poświęcona alternatywnym źródłom finansowania działalności. Wspomniane źródła finansowania dla przedsiębiorców to możliwość uzyskania zwrotnych pożyczek, które pomogą inicjować rozwój przedsiębiorstw oparty o działalność badawczo-rozwojową. Wśród oferty są też poręczenia kredytowe czy możliwość uzyskania finansowania w zamian za udziały w firmie. Zależnie od wybranej formy finansowania z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy, innowatorzy, wynalazcy.

W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, Irena Wróblak Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku i Dariusz Wieloch, dyrektor Biura Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Pomorskim Funduszem Rozwoju 2020+. Czwarta już, Giełda Produktów Finansowych kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w toku realizacji Inicjatywy JEREMIE w okresie 2007-2013. Oferta Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, projektu realizowanego przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, kierowana jest przede wszystkim na rozwój i wsparcie innowacji w pomorskich firmach, w szczególności w obszarach tzw. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, cechujących się najwyższym potencjałem naukowym i gospodarczym w regionie.

Podczas konferencji Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał Umowę Operacyjną, czyli umowę z pośrednikiem finansowym Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych na zarządzanie instrumentem finansowym – poręczenie.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013