+48 58 320 34 05

Archwium zapytań ofertowych

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

zapytanie ofertowe na wydruk ulotek 2017

zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych 2017

zapytanie ofertowe na dostawę tonerów 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia cateringu na ŚNIADANIE BIZNESOWE z Dyrektorami Banków

zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego regulacji prawnych udzielania poręczeń wadialnych

zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych i przemysłowych w 2016r.

zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych w 2016r.

zapytanie ofertowe na dostawę tonerów w 2016 r.

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013