Polityka Prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://prfpk.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarej 32-33, 80-116 Gdańsk (dalej jako PRFPK).
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: prfpk@prfpk.pl lub pod numerami tel.: +48 58 320-34-05 (06) oraz w siedzibie PRFPK.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@prfpk.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe przekazane na Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 3. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@prfpk.pl.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez PRFPK realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

V. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rejestracji, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen.

 

VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.prfpk.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

VII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
+48 58 320 34 05

Archiwum aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.
12.04 2019
Rating kredytowy Funduszu
W dniu 11.04.2019 r. agencja ratingowa EuroRating potwierdziła aktualny rating kredytowy nadany spółce Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rating kredytowy nadany Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeniowemu...
15.10 2018
15 lat działalności Funduszu
Za nami wspaniała gala z okazji 15-lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Wielka feta odbyła się w czwartek 11 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Była muzyka, przemówienia, pocz...
15.10 2018
Przedsiębiorco, poznaj nowe narzędzia wsparcia inwestycji podczas spotkania informacyjnego w Słupsku
Już 16 października 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu seminariów biznesowych nt. programu Polska Strefa Inwestycji. W programie spotkania przewidziano także prezentacje ofert regionalny...
05.10 2018
To już 500 - tne poręczenie wadialne
W dniu 04 października 2018r. w Kartuzach odbyła się konferencja "Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej", zorganizowana w ramach spotkań czwartkowych, członków Kaszubskiego Związku Pracodawców. W spotka...
02.10 2018
Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej!
Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej! to hasło przewodnie kampanii poświęconej upowszechnianiu działalności Funduszu, prezentacji różnych form wsparcia kierowanego przez Samorząd Województwa za p...
01.10 2018
Aktualizacja ratingu PRFPK Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła okresową weryfikację ratingu kredytowego nadanego Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku. Rating Funduszu został utrzymany na niezmi...
25.05 2018
Kobieta Sukcesu 2018
Od 23 lat rozgrywany jest plebiscyt "Kobieta Sukcesu". Pomysł rozgrywania plebiscytu "Kobieta Sukcesu" powstał w połowie lat 90-tych. Konkursy, rankingi i plebiscyty zdominowali wówczas panowie i znalezienie kobiet wśród osó...
17.05 2018
Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018
W imieniu Województwa Pomorskiego, a także Agencji Rozwoju Pomorza SA serdecznie zachęcamy do udziału w Forum Przedsiębiorstw 2018, imprezy gospodarczej organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja...
20.03 2018
IV Giełda Produktów Finansowych w Gdańsku
Instrument finansowy "Poręczenie" w ramach projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+   15 marca 2018 roku w hotelu Puro w Gdańsku, odbyła się IV Giełda Produktów Finansowych poświęcona alternatywnym źródłom finans...
15.01 2018
Prace nad zmianą definicji MŚP - kwestionariusz dla MŚP
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionari...
04.12 2017
Raport NIK z kontroli
W 2016 roku NIK Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę działalności prowadzonej przez PRFPK Sp. z o.o. w latach 2013 - 2016. Poniżej prezentujemy wystąpienie pokontrolne dotyczące zagadnień poruszanych w toku kontroli oraz ustale...
10.03 2017
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
Szanowni Państwo,        Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla Instytucji Współpracujących: "Poręczenie...
03.03 2017
Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego.
W dniu 3 lutego 2017 roku, w Hotelu Faltom w Rumi odbyło się Spotkanie Noworoczne kluczowych Klientów oraz partnerów biznesowych Banku Rumia Spółdzielczego (BRS). Bank obchodził  jubileusz 20-lecia połąc...
21.02 2017
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
        Po raz kolejny rozdaliśmy nagrody w konkursie „ Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”. Organizatorem konkur...
02.02 2017
Spotkanie Informacyjne "Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP". Kołbudy 7.02.2017r.
                       W dniu 7 lutego 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Kołbudach ul. Staromłyńska 1 odbędzie się Spotkanie informacyjne ...
23.01 2017
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc grudzień 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Piotr Kitowski   z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu grudniu!!!   ...
13.12 2016
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc listopad 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Piotr Kitowski   z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu listopadzie!!! &nbs...
07.12 2016
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc październik 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Robert Kowalczys z Banku Spółdzielczego Rumia jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu październiku!!!   Wspaniała nagr...
30.11 2016
V Lęborskie Spotkania Biznesowe – 29.11.2016r. Lębork
W dniu 29 listopada 2016 r.,w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyły się V Lęborskie Spotkania Biznesowe. Piąta edycja Lęborskich Spotkań Biznesowych odbyła się pod hasłem: Pożyczki, poręczenia, dotacje jako instrumenty wsparcia przedsię...
17.11 2016
Podpisanie umowy współpracy z PKO Leasing S.A., Warszawa 10.11.2016r.
Miło Nam poinformować, że w dniu 10 listopada 2016 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku podpisał z PKO Leasing S.A. Umowę współpracy. Zawarta umowa umożliwia wsp&...
02.11 2016
Podpisanie Umowy Operacyjnej poprawiającej konkurencyjność mikro i małych przedsiębiorstw .Gdańsk 26.10.2016r.
Miło Nam poinformować, że w dniu 26 października 2016 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku podpisał z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku (Menadżerem) Umowę Operacy...
31.10 2016
Spotkanie z dyrektorami lokalnych oddziałów Banku PKO BP S.A. Gdańsk 27.10.2016r.
   W dniu 27 października 2016 r, w siedzibie PRFPK sp. z o.o odbyło się spotkanie z dyrektorami lokalnych oddziałów Banku PKO BP S.A. Celem spotkania było wzmocnienie skutecznej współpracy z Bankiem w zakresie oferty p...
24.10 2016
Laureatka konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc wrzesień 2016 roku
Szanowni Państwo, Niezmiernie miło nam poinformować iż: Pani EWA LEHMANN-SZWOCHA z Banku Rumia Spółdzielczego Oddział w Wejherowie jest Laureatką Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu wrześniu!!!   ...
23.09 2016
Konferencja Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm Gdynia 12.10.2016r.
         Konferencja „Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm" - 12 października 2016r.        Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do udziału...
23.09 2016
Spotkanie informacyjne dotyczące m.in.Odnawialnych Żródeł Energii - Gdańsk 5.10.2016r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 5 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorc&...
21.07 2016
Wyniki Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ
                          Szanowni Państwo,                n...
15.07 2016
Szkolenie dla Beneficjentów - "Stosowanie nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego oraz nowelizacji ustawy"
      Uprzejmie informujemy, że w dniach 26, 27 i 28 lipca 2016 r. przeprowadzone zostaną szkolenia dla Beneficjentów dotyczące  stosowania nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementa...
07.06 2016
Konsultacje w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni dnia 10 czerwca 2016 roku
   Uprzejmie informujemy i zapraszamy na konsultacje w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, w dniu 10 czerwca 2016 roku.   Rozpoczynasz działalność i potrzebujesz pierwszego miliona? Tak jest łatwiej i szybciej z...
01.06 2016
Konkurs„Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
   Już od 1 czerwca 2016 roku rusza nowy konkurs sprzedażowy  „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców” dla Banków Współpr...
16.05 2016
XIII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców - 14 maja 2016 r. Szymbark
    W dniu 14 maja 2016r., w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku  byliśmy uczestnikami XIII Majówki Pomorskich Przedsiębiorców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i admin...
12.05 2016
Forum Przedsiębiorstw - PPNT Gdynia, 11 maja 2016 r.
W dniu 11 maja 2016 roku braliśmy udział w Forum Przedsiębiorstw organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza, jednej z największych konferencji kierowanych do firm z sektora MSP na Pomorzu. W tym roku Forum odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo...
27.04 2016
Spotkanie informacyjne dla Studentów Wydziału Zarządzania UG - Gdańsk 27.04.2016r.
     W dniu 27 kwietnia 2016 r, w siedzibie PRFPK sp. z o.o  odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem, którego t...
18.04 2016
I OLIMPIADA PRFPK - Gdańsk 16 kwietnia 2016 r.
I OLIMPIADA PORĘCZENIOWA PRFPK - pod taka nazwą zorganizowaliśmy w dniu 16.04.2016 r. na Stadionie ENERGA ARENA w Gdańsku, spotkanie z pracownikami Banków Spółdzielczych współpracujących z Funduszem w ramach realizacj...
31.03 2016
Z dniem 22 marca b.r. PRFPK sp. z o.o jest członkiem Kaszubskiego Związku Pracodawców.
               W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców, na którym gościem był Prezydent Pracodawców RP...
29.02 2016
"Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców" - Konkurs
PRFPK sp. z o.o przypomina Instytucjom współpracującym o trwającym konkursie "Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców". Konkurs  będzie trwał d...
02.02 2016
Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego - Rumia 28.01.2016r.
W dniu 28 stycznia 2016 roku, w Hotelu Faltom w Rumi miało miejsce Spotkanie Noworoczne z Klientami Banku Rumia Spółdzielczego. W tegorocznym Spotkaniu wzięło udział blisko 300-u gości.    Wśród zaproszonych...
02.02 2016
Uroczystość podpisania porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza - Gdańsk 28.01.2016r.
W dniu 28 stycznia 2016 r, w  Europejskim Centrum Solidarności braliśmy udział w uroczystości podpisania porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski uroczyście podpisali por...
14.01 2016
Spotkanie dotyczące poręczeń do dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy dla osób tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych - Gdańsk 5.01.2016r.
    W dniu 5 stycznia 2016 roku, Prezes PRFPK Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak, wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”. Spotkanie dotyczyło kwestii porę...
04.01 2016
Od dnia 30 grudnia 2015 roku PRFPK sp. z o.o dysponuje Nowym Limitem w wysokości 9.700.000 zł w ramach Inicjatywy JEREMIE,
  Uprzejmie informujemy , że od dnia 30 grudnia 2015 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o dysponuje Nowym Limitem w wysokości 9.700.000,- zł w ramach inicjatywy JEREMIE na poręczanie kredytów, pożyczek. ...
17.12 2015
Konferencja dotycząca Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza, Gdańsk -13 stycznia 2016r.
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na konferencję, podczas której zaprezentuje m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz najbliższe wyzwania stojące przed instytucją w nowym roku. W części konferenc...
26.11 2015
Otwarcie „Parku Konstruktorów” – Gdynia 18 listopada 2015r.
W dniu 18 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w otwarciu Parku Konstruktorów w Gdyni.  Kolejny obiekt na terenach po Stoczni Gdynia zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Budynek G-321, tak zwany „Pentagon”, stał się Parkie...
26.11 2015
Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA – 22-23.10.2015r. Gdańsk
W dniach 22-23 października na terenie Centrum Konferencyjno-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbywa się Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA, którego jesteśmy uczestnikami.Kongres skierowany przede wszystkim do osób zarządzają...
26.11 2015
IV Lęborskie Spotkania Biznesowe – 15.10.2015r. Lębork
W dniu 15 października 2015 r, w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie mające na celu promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz popularyzowanie wśród przedsiębiorców instrumentów wspierających działalno...
26.11 2015
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla Pracowników Instytucji współpracujących z Funduszem oraz Dyrektorów Oddzia...
26.11 2015
Konferencja „Giełda produktów finansowych JEREMIE – wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców” Gdańsk 21.10.2015r.
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego, realizujący na terenie województwa pomorskiego inicjatywę JEREMIE serdecznie zapraszają...
26.11 2015
Rozdanie nagród w konkursie „Z JEREMIE zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”.
Po raz kolejny rozdaliśmy nagrody w konkursie „ Z JEREMIE zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”. Organizatorem konkursu był Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp...
28.10 2015
Otwarcie „Parku Konstruktorów” – Gdynia 18 listopada 2015r.
W dniu 18 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w otwarciu Parku Konstruktorów w Gdyni.  Kolejny obiekt na terenach po Stoczni Gdynia zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Budynek G-321, tak zwany „Pentagon”, stał się Parkie...
28.10 2015
Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA – 22-23.10.2015r. Gdańsk
W dniach 22-23 października na terenie Centrum Konferencyjno-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbywa się Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA, którego jesteśmy uczestnikami.Kongres skierowany przede wszystkim do osób zarządzają...

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013