Polityka Prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://prfpk.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarej 32-33, 80-116 Gdańsk (dalej jako PRFPK).
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: prfpk@prfpk.pl lub pod numerami tel.: +48 58 320-34-05 (06) oraz w siedzibie PRFPK.
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@prfpk.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe przekazane na Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 3. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@prfpk.pl.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez PRFPK realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

V. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rejestracji, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen.

 

VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.prfpk.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

VII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
+48 58 320 34 05

Archiwum aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.
19.10 2021
Webinar „Dlaczego nie zawsze warto słuchać tego, co mówią inni?”
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Future Collars zapraszają na kolejne spotkanie on-line z cyklu „Perspektywy pracy w IT”, mającego na celu zachęcenie kobiet do rozwoju i zmiany w kierunku branży IT.   ...
Czytaj więcej
08.10 2021
Badanie EUROCHAMBRES
Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES - największego Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok.  Zwracamy się do Pa...
Czytaj więcej
25.08 2021
Zgłoś firmę do konkursu o nagrodę Gryf Gospodarczy 2021
O Gryfa Gospodarczego mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Firmy mogą wystartować w ośmiu kategoriach konkursowych. Są też przyznawane nagroda specjal...
Czytaj więcej
14.05 2021
WEBINARIUM - WSPARCIE DLA FIRM Z POWIATU KARTUSKIEGO
WEBINARIUM - WSPARCIE DLA FIRM Z POWIATU KARTUSKIEGO 20 MAJA 2021 godz. 10.00 Rejestracja pod adresem d.kazimierczyk@strefa.gda.pl  ...
Czytaj więcej
07.05 2021
WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POWIATU TCZEWSKIEGO
ROZWÓJ BIZNESU I DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ 13 MAJA 2021r. godz. 10.00 PROGRAM SPOTKANIA: 10:00-10:05 Przywitanie uczestników10:05-10:20 Polska Strefa Inwestycji - wsparcie dla przedsiębiorcówPomorska Specjalna Strefa Ekonomi...
Czytaj więcej
06.05 2021
Automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Na dzień 11 maja 2021 r. na godz. 12.00 zaplanowano XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - Automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.    Spotkanie jest okazją do wsp...
Czytaj więcej
05.03 2021
Petycja mieszkańców o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza
Zgodnie z propozycjami Polskiego Rządu zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej dla Województwa Pomorskiego w latach 2021-2027 W efekcie tych decyzji nasz region może otrzymać o 40 % czyli 3 MILIARDY złotych MNIEJ środk&oa...
Czytaj więcej
25.02 2021
Zmiana w składzie Zarządu PRFPK Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki.   Z dniem 20 lutego 2021 r. Pan Marszałek Mieczysław Struk powierzył ...
Czytaj więcej
22.10 2020
Bezpłatne webinarium na temat Funduszy Unijnych - 18 listopada 2020r.
W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza SA zaproaszamy do udziału w bezpłatnym webinarze  „Rozwijaj się dzięki Funduszom Unijnym! Konkursy i projekty dla pomorskich firm” 18 listopada 2020r. w godz. 13:30-15:30 w ramach Światowego ...
Czytaj więcej
15.10 2020
21. edycja Gryfa Gospodarczego - zgłoszenia do 19 października
    Zapraszamy do udziału w 21. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020"!   Po raz kolejny wyłonione zostaną najlepsze firmy i podmioty z województwa pomorskiego, które poprzez sw...
Czytaj więcej
17.04 2020
Koronawirus – samorząd województwa uruchomił specjalną stronę dla pomorskich firm
Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową pomocdlafirm.pomorskie.eu dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym ...
Czytaj więcej
13.03 2020
Koronawirus. O czym musisz pamiętać, żeby ochronić się przed zakażeniem. Podstawowe zasady postępowania [INFOGRAFIKI]
    ...
Czytaj więcej
24.02 2020
Kolejne poręczenie w ofercie PRFPK
20 lutego b.r. w siedzibie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku Pani Irena Wróblak - Prezes Zarządu PRFPK Sp. z o.o. podpisała umowę na drugie już Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o....
Czytaj więcej
20.02 2020
70 lat - Jubileusz Banku Rumia Spółdzielczego
7-go lutego w Hotelu Faltom w Rumi miało miejsce Spotkanie Noworoczne kluczowych Klientów oraz partnerów biznesowych Banku Rumia Spółdzielczego. W tym roku spotkanie było wyjątkowe z uwagi na Jubileusz 70-lecia istnienia Ban...
Czytaj więcej
13.11 2019
Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości 2020 dla Pomorza
Europejski Komitet Regionów uhonorował Miasto Gdańsk i Województwo Pomorskie nagrodą Europejski Region Przedsiębiorczości 2020 (EER – European Entrepreneural Region). Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości&rdq...
Czytaj więcej
16.10 2019
Aktualizacja ratingu PRFPK Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła okresową weryfikację ratingu kredytowego nadanego Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku. Rating Funduszu został utrzymany na niezmi...
Czytaj więcej
12.04 2019
Rating kredytowy Funduszu
W dniu 11.04.2019 r. agencja ratingowa EuroRating potwierdziła aktualny rating kredytowy nadany spółce Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rating kredytowy nadany Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeniowemu...
Czytaj więcej
15.10 2018
15 lat działalności Funduszu
Za nami wspaniała gala z okazji 15-lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Wielka feta odbyła się w czwartek 11 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Była muzyka, przemówienia, pocz...
Czytaj więcej
15.10 2018
Przedsiębiorco, poznaj nowe narzędzia wsparcia inwestycji podczas spotkania informacyjnego w Słupsku
Już 16 października 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu seminariów biznesowych nt. programu Polska Strefa Inwestycji. W programie spotkania przewidziano także prezentacje ofert regionalny...
Czytaj więcej
05.10 2018
To już 500 - tne poręczenie wadialne
W dniu 04 października 2018r. w Kartuzach odbyła się konferencja "Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej", zorganizowana w ramach spotkań czwartkowych, członków Kaszubskiego Związku Pracodawców. W spotka...
Czytaj więcej
02.10 2018
Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej!
Samorządowe Pomorze - Wspólnie możemy więcej! to hasło przewodnie kampanii poświęconej upowszechnianiu działalności Funduszu, prezentacji różnych form wsparcia kierowanego przez Samorząd Województwa za p...
Czytaj więcej
01.10 2018
Aktualizacja ratingu PRFPK Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła okresową weryfikację ratingu kredytowego nadanego Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku. Rating Funduszu został utrzymany na niezmi...
Czytaj więcej
25.05 2018
Kobieta Sukcesu 2018
Od 23 lat rozgrywany jest plebiscyt "Kobieta Sukcesu". Pomysł rozgrywania plebiscytu "Kobieta Sukcesu" powstał w połowie lat 90-tych. Konkursy, rankingi i plebiscyty zdominowali wówczas panowie i znalezienie kobiet wśród osó...
Czytaj więcej
17.05 2018
Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018
W imieniu Województwa Pomorskiego, a także Agencji Rozwoju Pomorza SA serdecznie zachęcamy do udziału w Forum Przedsiębiorstw 2018, imprezy gospodarczej organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja...
Czytaj więcej
20.03 2018
IV Giełda Produktów Finansowych w Gdańsku
Instrument finansowy "Poręczenie" w ramach projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+   15 marca 2018 roku w hotelu Puro w Gdańsku, odbyła się IV Giełda Produktów Finansowych poświęcona alternatywnym źródłom finans...
Czytaj więcej
15.01 2018
Prace nad zmianą definicji MŚP - kwestionariusz dla MŚP
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionari...
Czytaj więcej
04.12 2017
Raport NIK z kontroli
W 2016 roku NIK Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę działalności prowadzonej przez PRFPK Sp. z o.o. w latach 2013 - 2016. Poniżej prezentujemy wystąpienie pokontrolne dotyczące zagadnień poruszanych w toku kontroli oraz ustale...
Czytaj więcej
10.03 2017
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
Szanowni Państwo,        Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla Instytucji Współpracujących: "Poręczenie...
Czytaj więcej
03.03 2017
Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego.
W dniu 3 lutego 2017 roku, w Hotelu Faltom w Rumi odbyło się Spotkanie Noworoczne kluczowych Klientów oraz partnerów biznesowych Banku Rumia Spółdzielczego (BRS). Bank obchodził  jubileusz 20-lecia połąc...
Czytaj więcej
21.02 2017
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
        Po raz kolejny rozdaliśmy nagrody w konkursie „ Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”. Organizatorem konkur...
Czytaj więcej
02.02 2017
Spotkanie Informacyjne "Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP". Kołbudy 7.02.2017r.
                       W dniu 7 lutego 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Kołbudach ul. Staromłyńska 1 odbędzie się Spotkanie informacyjne ...
Czytaj więcej
23.01 2017
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc grudzień 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Piotr Kitowski   z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu grudniu!!!   ...
Czytaj więcej
13.12 2016
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc listopad 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Piotr Kitowski   z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu listopadzie!!! &nbs...
Czytaj więcej
07.12 2016
Laureat konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc październik 2016 roku
Szanowni Państwo,   Niezmiernie miło nam poinformować, iż: Pan Robert Kowalczys z Banku Spółdzielczego Rumia jest Laureatem Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu październiku!!!   Wspaniała nagr...
Czytaj więcej
30.11 2016
V Lęborskie Spotkania Biznesowe – 29.11.2016r. Lębork
W dniu 29 listopada 2016 r.,w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyły się V Lęborskie Spotkania Biznesowe. Piąta edycja Lęborskich Spotkań Biznesowych odbyła się pod hasłem: Pożyczki, poręczenia, dotacje jako instrumenty wsparcia przedsię...
Czytaj więcej
17.11 2016
Podpisanie umowy współpracy z PKO Leasing S.A., Warszawa 10.11.2016r.
Miło Nam poinformować, że w dniu 10 listopada 2016 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku podpisał z PKO Leasing S.A. Umowę współpracy. Zawarta umowa umożliwia wsp&...
Czytaj więcej
02.11 2016
Podpisanie Umowy Operacyjnej poprawiającej konkurencyjność mikro i małych przedsiębiorstw .Gdańsk 26.10.2016r.
Miło Nam poinformować, że w dniu 26 października 2016 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku podpisał z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku (Menadżerem) Umowę Operacy...
Czytaj więcej
31.10 2016
Spotkanie z dyrektorami lokalnych oddziałów Banku PKO BP S.A. Gdańsk 27.10.2016r.
   W dniu 27 października 2016 r, w siedzibie PRFPK sp. z o.o odbyło się spotkanie z dyrektorami lokalnych oddziałów Banku PKO BP S.A. Celem spotkania było wzmocnienie skutecznej współpracy z Bankiem w zakresie oferty p...
Czytaj więcej
24.10 2016
Laureatka konkursu sprzedażowego na najaktywniejszego doradcę za miesiąc wrzesień 2016 roku
Szanowni Państwo, Niezmiernie miło nam poinformować iż: Pani EWA LEHMANN-SZWOCHA z Banku Rumia Spółdzielczego Oddział w Wejherowie jest Laureatką Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ w miesiącu wrześniu!!!   ...
Czytaj więcej
23.09 2016
Konferencja Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm Gdynia 12.10.2016r.
         Konferencja „Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm" - 12 października 2016r.        Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do udziału...
Czytaj więcej
23.09 2016
Spotkanie informacyjne dotyczące m.in.Odnawialnych Żródeł Energii - Gdańsk 5.10.2016r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 5 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorc&...
Czytaj więcej
21.07 2016
Wyniki Konkursu Sprzedażowego na NAJAKTYWNIESZEGO DORADCĘ
                          Szanowni Państwo,                n...
Czytaj więcej
15.07 2016
Szkolenie dla Beneficjentów - "Stosowanie nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego oraz nowelizacji ustawy"
      Uprzejmie informujemy, że w dniach 26, 27 i 28 lipca 2016 r. przeprowadzone zostaną szkolenia dla Beneficjentów dotyczące  stosowania nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementa...
Czytaj więcej
07.06 2016
Konsultacje w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni dnia 10 czerwca 2016 roku
   Uprzejmie informujemy i zapraszamy na konsultacje w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, w dniu 10 czerwca 2016 roku.   Rozpoczynasz działalność i potrzebujesz pierwszego miliona? Tak jest łatwiej i szybciej z...
Czytaj więcej
01.06 2016
Konkurs„Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
   Już od 1 czerwca 2016 roku rusza nowy konkurs sprzedażowy  „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców” dla Banków Współpr...
Czytaj więcej
16.05 2016
XIII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców - 14 maja 2016 r. Szymbark
    W dniu 14 maja 2016r., w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku  byliśmy uczestnikami XIII Majówki Pomorskich Przedsiębiorców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i admin...
Czytaj więcej
12.05 2016
Forum Przedsiębiorstw - PPNT Gdynia, 11 maja 2016 r.
W dniu 11 maja 2016 roku braliśmy udział w Forum Przedsiębiorstw organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza, jednej z największych konferencji kierowanych do firm z sektora MSP na Pomorzu. W tym roku Forum odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo...
Czytaj więcej
27.04 2016
Spotkanie informacyjne dla Studentów Wydziału Zarządzania UG - Gdańsk 27.04.2016r.
     W dniu 27 kwietnia 2016 r, w siedzibie PRFPK sp. z o.o  odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem, którego t...
Czytaj więcej
18.04 2016
I OLIMPIADA PRFPK - Gdańsk 16 kwietnia 2016 r.
I OLIMPIADA PORĘCZENIOWA PRFPK - pod taka nazwą zorganizowaliśmy w dniu 16.04.2016 r. na Stadionie ENERGA ARENA w Gdańsku, spotkanie z pracownikami Banków Spółdzielczych współpracujących z Funduszem w ramach realizacj...
Czytaj więcej
31.03 2016
Z dniem 22 marca b.r. PRFPK sp. z o.o jest członkiem Kaszubskiego Związku Pracodawców.
               W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców, na którym gościem był Prezydent Pracodawców RP...
Czytaj więcej
29.02 2016
"Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców" - Konkurs
PRFPK sp. z o.o przypomina Instytucjom współpracującym o trwającym konkursie "Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców". Konkurs  będzie trwał d...
Czytaj więcej
02.02 2016
Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego - Rumia 28.01.2016r.
W dniu 28 stycznia 2016 roku, w Hotelu Faltom w Rumi miało miejsce Spotkanie Noworoczne z Klientami Banku Rumia Spółdzielczego. W tegorocznym Spotkaniu wzięło udział blisko 300-u gości.    Wśród zaproszonych...
Czytaj więcej
02.02 2016
Uroczystość podpisania porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza - Gdańsk 28.01.2016r.
W dniu 28 stycznia 2016 r, w  Europejskim Centrum Solidarności braliśmy udział w uroczystości podpisania porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski uroczyście podpisali por...
Czytaj więcej
14.01 2016
Spotkanie dotyczące poręczeń do dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy dla osób tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych - Gdańsk 5.01.2016r.
    W dniu 5 stycznia 2016 roku, Prezes PRFPK Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak, wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”. Spotkanie dotyczyło kwestii porę...
Czytaj więcej
04.01 2016
Od dnia 30 grudnia 2015 roku PRFPK sp. z o.o dysponuje Nowym Limitem w wysokości 9.700.000 zł w ramach Inicjatywy JEREMIE,
  Uprzejmie informujemy , że od dnia 30 grudnia 2015 roku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o dysponuje Nowym Limitem w wysokości 9.700.000,- zł w ramach inicjatywy JEREMIE na poręczanie kredytów, pożyczek. ...
Czytaj więcej
17.12 2015
Konferencja dotycząca Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza, Gdańsk -13 stycznia 2016r.
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na konferencję, podczas której zaprezentuje m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz najbliższe wyzwania stojące przed instytucją w nowym roku. W części konferenc...
Czytaj więcej
26.11 2015
Otwarcie „Parku Konstruktorów” – Gdynia 18 listopada 2015r.
W dniu 18 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w otwarciu Parku Konstruktorów w Gdyni.  Kolejny obiekt na terenach po Stoczni Gdynia zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Budynek G-321, tak zwany „Pentagon”, stał się Parkie...
Czytaj więcej
26.11 2015
Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA – 22-23.10.2015r. Gdańsk
W dniach 22-23 października na terenie Centrum Konferencyjno-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbywa się Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA, którego jesteśmy uczestnikami.Kongres skierowany przede wszystkim do osób zarządzają...
Czytaj więcej
26.11 2015
IV Lęborskie Spotkania Biznesowe – 15.10.2015r. Lębork
W dniu 15 października 2015 r, w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie mające na celu promocję lokalnej przedsiębiorczości oraz popularyzowanie wśród przedsiębiorców instrumentów wspierających działalno...
Czytaj więcej
26.11 2015
Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”
Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla Pracowników Instytucji współpracujących z Funduszem oraz Dyrektorów Oddzia...
Czytaj więcej
26.11 2015
Konferencja „Giełda produktów finansowych JEREMIE – wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców” Gdańsk 21.10.2015r.
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego, realizujący na terenie województwa pomorskiego inicjatywę JEREMIE serdecznie zapraszają...
Czytaj więcej
26.11 2015
Rozdanie nagród w konkursie „Z JEREMIE zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”.
Po raz kolejny rozdaliśmy nagrody w konkursie „ Z JEREMIE zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”. Organizatorem konkursu był Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp...
Czytaj więcej
28.10 2015
Otwarcie „Parku Konstruktorów” – Gdynia 18 listopada 2015r.
W dniu 18 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w otwarciu Parku Konstruktorów w Gdyni.  Kolejny obiekt na terenach po Stoczni Gdynia zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Budynek G-321, tak zwany „Pentagon”, stał się Parkie...
Czytaj więcej
28.10 2015
Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA – 22-23.10.2015r. Gdańsk
W dniach 22-23 października na terenie Centrum Konferencyjno-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbywa się Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA, którego jesteśmy uczestnikami.Kongres skierowany przede wszystkim do osób zarządzają...
Czytaj więcej
Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia