+48 58 320 34 05

Zapytania ofertowe

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia i prowadzenia konta firmowego na Facebook’u

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na utworzenie i kompleksową obsługę konta firmowego na Facebook’u.

Formularz zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013