+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

XIII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców - 14 maja 2016 r. Szymbark

    W dniu 14 maja 2016r., w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku  byliśmy uczestnikami XIII Majówki Pomorskich Przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa pomorskiego, placówek konsularnych, świata nauki,

polityki, sportu oraz mediów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem trzech Marszałków: Mieczysława Struka, Jana Zarębskiego oraz Jana

Kozłowskiego.

 Organizatorami Majówki Pomorskich Przedsiębiorców byli:

  • Pan Jan Zarębski - Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu,
  • Pan Zbigniew Jarecki - Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców oraz
  • Pani Lidia Czapiewska - właścicielka Centrum Edukacji i Promocji Regionu i firmy Danmar.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013