+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Spotkanie Noworoczne Banku Rumia Spółdzielczego - Rumia 28.01.2016r.

W dniu 28 stycznia 2016 roku, w Hotelu Faltom w Rumi miało miejsce Spotkanie Noworoczne z Klientami Banku Rumia Spółdzielczego. W tegorocznym Spotkaniu wzięło udział blisko 300-u gości. 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych z miejscowości, w których BRS posiada swoje oddziały, w tym

m.in.: Marcin Kurkowski - Z-ca Burmistrza Rumi, Celina Pałasz - Skarbnik Miasta Rumia,  Aleksandra Perz - Przewodnicząca Rady Gminy Szemud, Teresa Pustelnik - Skarbnik Gminy Szemud, Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Redy, Arkadiusz Kraszkiewicz - Skarbnik Miasta Wejherowa.

Partnerem Spotkania był m.in. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o na czele z Prezes Zarządu - Ireną Wróblak z zespołem. W Spotkaniu uczestniczył również wiceprezes Zarządu Banku Zrzeszającego SGB -  Adam Skowroński.

 

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Andrzej Blikle - profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki a także autorytet w dziedzinie zarządzania jakością przedsiębiorstw - ze szczególnym naciskiem na TQM (z ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością).

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013