+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Spotkanie Informacyjne "Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP". Kołbudy 7.02.2017r.

                       W dniu 7 lutego 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Kołbudach ul. Staromłyńska 1 odbędzie się Spotkanie informacyjne pt.

"Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP". Organizatorem Spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy

Europejskich w Gdańsku.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres: gdańsk.pife@pomorskie.eu telefon 58 32 33 106 do dnia 3 lutego 2017 roku.

ZAPRASZAMY!

 

W załączeniu:

1. program spotkania,

2. formularz zgłoszeniowy,

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013