+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Spotkanie informacyjne dotyczące m.in.Odnawialnych Żródeł Energii - Gdańsk 5.10.2016r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 5 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorców na realizację inwestycji proekologicznych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania  m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne z RPO WP 2014-2020 (w tym założenia konkursu i kryteria wyboru projektów),
  • możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania dla firm - inicjatywa LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz inicjatywa JEREMIE,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsca spotkań:

  • Gdańsk - w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six). w godz. 10-13:00.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 3 października 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (ZAŁĄCZNIK) na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE): gdansk.pife@pomorskie.eu tel.: 58 323 31 06

 

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013