+48 58 320 34 05

Aktualny Rating Funduszu

Data ratingu: 27.01.2016

BCRA – Agencja Ratingowa przyznała nam rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym.

Rating długoterminowy: A
Perspektywa: stabilna
Rating krótkoterminowy: A-1

Rating

BCRA – AGENCJA RATINGOWA SA jest agencją ratingową zarejestrowaną zgodnie z rozporządzeniem Nr 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Przyznane przez BCRA ratingi mają zastosowanie w całej UE i są równe innym ratingom, wystawionym przez agencje uznane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

 

Monitoring ryzyka kredytowego PRFPK prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanego ratingu przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną.

 

Ratingi kredytowe nadawane przez Agencje Ratingowe funduszom poręczeniowym mogą być stosowane do celów regulacyjnych (tj. m.in. do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla kredytów poręczanych przez fundusze poręczeniowe posiadające rating) przez banki akceptujące poręczenia funduszy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 roku (Dz.U. nr 164, poz. 1111).

 

Zobacz poprzedni rating PRFPK

 

Pliki do pobrania:

 

Rating PRFPK

Skala ratingowa

certyfikat 

 

 Historia oceny ratingowej:

 

Data oceny

Rating długoterminowy

Perspektywa

Rating krótkoterminowy

03.06.2013

A

Stabilna

A - 1

24.12.2014

A

Stabilna

A - 1

 

 

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013