+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Konkurs „Poręczenie jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców”

Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak zaprasza do udziału w konkursie organizowanym dla Pracowników Instytucji współpracujących z Funduszem oraz Dyrektorów Oddziałów Instytucji Finansujących współpracujących z Funduszem – „Poręczenie, jako instrument zwiększenia dostępności do finansowania zewnętrznego dla pomorskich przedsiębiorców„.

 

Konkurs ma na celu przyczynić się do wspierania bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego poprzez zwiększenie akcji kredytowej i poręczeniowej w sektorze MŚP, wspólnie z Instytucjami współpracującymi.Konkurs dotyczy umowy operacyjnej 1.4/2012/FPJWP/1/084/NL/238 oraz poręczeń w ramach standardowej działalności Funduszu.

 

Każdemu uczestnikowi konkursu będą naliczane punkty za złożone do Funduszu wnioski w terminie od 21 września 2015 roku do dnia 28 lutego 2016 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w załączonym poniżej regulaminie.Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.    

 

Udział w konkursie należy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonej poniżej zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie jej e-mailem na adres: awiraszko@prfpk.pl

 

Regulamin

Zgoda

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013