+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Konferencja Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm Gdynia 12.10.2016r.

 

       Konferencja „Pomorski Broker Eksportowy - wsparcie rozwoju eksportu dla firm" - 12 października 2016r.

       Zapraszamy pomorskich przedsiębiorców do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Pomorski Broker Eksportowy”,

       która odbędzie się 12 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w godz. 09:00-14:30.

       Celem Konferencji jest przedstawienie firmom z sektora MSP możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności eksportowej.

       Zaprezentowane zostaną usługi oraz założenia projektu kierowane zarówno do firm, które nie podejmowały jeszcze działań eksportowych

       lub są początkującymi eksporterami, jak i do firm planujących rozwijać prowadzoną już działalność eksportową.

       Zaproszeni eksperci podzielą się również wiedzą na temat aktualnych trendów i kierunków rozwoju eksportu.

       Udział w konferencji jest bezpłatny. Program oraz zgłoszenia na stronie internetowej www.arp.gda.pl

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza we współpracy  z partnerami: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubatorem STARTER, INVESTGDA i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

 

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013