+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Konferencja dotycząca Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza, Gdańsk -13 stycznia 2016r.

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na konferencję, podczas której zaprezentuje m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz najbliższe wyzwania stojące przed instytucją w nowym roku.

W części konferencji poświęconej Funduszom Europejskim dla firm eksperci przybliżą zasady konkursu organizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” RPO WP kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także zaprezentują programy ogólnopolskie i międzynarodowe, dedykowane MSP. Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy ON-LINE na stronie: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=3857&wiecej_news=1

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział bezpłatny.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013